Beleid
De naam ‘Zand op je hand’ staat voor samen spelen, buiten zijn, lekker doén met al je zintuigen, ruimte om te experimenteren en vies te mogen worden. Kortom: échte ervaringen. Een onbekommerde, veilige plek waarin het kind uitgangspunt is.

​De eerste vier levensjaren van een kind vormen het fundament van de verdere ontwikkeling. Essentieel en levensbepalend dus. Kinderen leren in deze periode ongelofelijk veel: Samen spelen, naar elkaar luisteren, elkaar helpen, ruzie maken en oplossen. En vaardigheden zoals; taal, knippen en plakken, lopen, torens bouwen en poppen verzorgen.

Wij bieden een fijne, warme en rustige omgeving om in alle rust spelenderwijs te leren. We geven hierbij ruimte om te oefenen en te proberen. Als iets tien keer mislukt is het ten slotte tien keer een bevestiging van hoe het niet moet. Dat maakt dat het de elfde keer wel lukt. Juist het harde ‘werken’ en het geluksgevoel als het dan wél lukt draagt bij aan zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen leidt weer naar zelfredzaamheid.

Ieder kind geven wij een gevoel van veiligheid, vertrouwen en warmte. Want alleen als een kind zich welkom, veilig én gezien voelt komt het tot ontwikkelen.

contactgegevens
Hoofdkantoor

Zand op je Hand VOF
Zwanebloemlaan 266
1087 JT Amsterdam
020 – 337 96 39
info@zandopjehand.nl

Locatie
Zand op je Hand
Stationsweg 128
1852 LN Heiloo
072 – 2020 290
heiloo@zandopjehand.nl